Phật Pháp | Chủ Trương | Tạp Chí | Nghiên Cứu và Đối thoại | Văn Học | Ý Kiến Độc Giả | Quảng Cáo | Nối Kết | Unicode Font   

.......... .
 
 
SÁCH VÀ ĐIỂM SÁCH
sunrise_over_pond_mc.gif (18154 bytes)
 

ĐIỂM SÁCH

across.gif (195 bytes)     Đọc "Công giáo Chính Sử" tác giả Trần Chung Ngọc   giá 18 Mỹ kim    Nguyễn Văn Hóa
across.gif (195 bytes)     Mấy ghi nhận sau khi đọc "Linh Mục Trần Lục ..."    Bùi Kha và Trần Chung Ngọc Nguyễn Văn Hóa
across.gif (195 bytes)     Alexandre De Rhodes chuẩn bị hướng về Viễn Đông     Trần Quý
across.gif (195 bytes)     Đọc "Công Giáo - Huyền Thoại và Tội Ác"   Lý Hoài Châu
across.gif (195 bytes)     Giới thiệu thư mục nghiên cứu về đạo 'Công giáo La mã' (Roman Catholicism)
 
GIỚI THIỆU SÁCH GIAO ÐIỂM
 
across.gif (195 bytes)     Vạch Trần Âm Mưu Phá Ngầm Phật Giáo  Thích Nhật TừTrần Chung Ngọc. (dày hơn 300 trang, giá $14.00) 
across.gif (195 bytes)     "Vatican: thú tội & xin lỗi?" 6 Tác giả Sách dày hơn 300 trang, giá $14.00 (Mỹ Kim)
across.gif (195 bytes)     "Đức Tin Công Giáo: Một Khảo Luận trong Ánh Sáng của Khoa Học & Lý Trí,"  Trần Chung Ngọc. (350 trang, giá $15.00 (Mỹ Kim)
across.gif (195 bytes)     Giới Thiệu Sách Mới: Bước Đầu Học Đạo
across.gif (195 bytes)     Sách Mới: "Công giáo -huyền thoại và tội ác" & "Công giáo -trên bờ vực thẳm"   Charlie Nguyễn
across.gif (195 bytes)     Nguyễn Trường Tộ: từ huyền thoại đến thực chất  Trần Chung Ngọc
across.gif (195 bytes)     Rhodes đã làm gì cho VN [trọn bộ sách phần một]   Trần Quý
across.gif (195 bytes)     "bí tích" công giáo    Trần chung Ngọc
across.gif (195 bytes)     nhận định về việc cáo thú tội ác của Giáo hội CG La mã   Nguyễn mạnh Quang
across.gif (195 bytes)     Tín ngưỡng Tây phương     Trần Quý
across.gif (195 bytes)     Sách mới: Bản chất các phản ứng qua bài giảng của HT Nhất Hạnh tại NY 10 tác giả
orange_pulse_mb.gif (903 bytes)     Thư mục Sách Giao Điểm
across.gif (195 bytes)     Nhà Xb Giao Điểm giới thiệu hai sách mới xuất bản trong tháng 3.2002
 
GIỚI THIỆU SÁCH CỦA THÂN HỮU
   
across.gif (195 bytes)     Giới thiệu “Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh” của Lê Mạnh Thát   Nguyễn Đức Sơn
across.gif (195 bytes)     Giới thiệu: “Quê hương qua ống kính” – tác giả Trần Công Nhung    Nam Điểu
 

flowerwelcome_mw.gif (4232 bytes)

Ngân phiếu xin đề:
GIAO ĐIỂM
P.O. Box 2188
Garden Grove, CA 92842, USA
Điện thoại: (323) 222-4444
Ngoài Hoa Kỳ, xin gởi thêm $ 2.00 (2 Mỹ kim) cho cước phí
Mua sách do Giao Điểm xuất bản, từ 10 cuốn trở lên, sẽ được giảm giá đặc biệt

 

Home


© Giao Điểm. Thư từ và ngân phiếu xin gởi về: Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA.
Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: giaodiemonline@yahoo.com

. ..........