MỤC LỤC

 

 

 
 

 

   Lời Giới thiệu của NXB

   Lời Mở đầu

 * * *

Chương 01

Chương 02

Chương 03

Chương 04

+ H́nh ảnh 1

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

 

THƯ MỤC

PHỤ LỤC

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E

Phụ lục F

 

+ H́nh ảnh 2

 

* * *

 

 

Phụ Lục F

 

 VÀI Ư KIẾN CỦA NGƯỜI ĐỌC ...

 

·    Sách đă viết không những chỉ với nhiều hiểu biết mà c̣n với nhiều chân thành, nhiều can đảm. Can đảm và công phu đă sưu tầm, đă dành, đă đọc, đă nghiên cứu, đă suy gẫm nhiều tài liệu phức tạp ... Ngoài nội dung phong phú, lời văn diễn đạt cũng rất rơ ràng sáng suốt và văn hoa - Học giả Đào Đăng Vỹ.

 

·    Tôi đă đọc cuốn sách của Thiếu tướng nhiều lần và thấy đó là một tài liệu lịch sử quư giá cho kho tàng văn học sử Việt Nam. Ngoài ra cuộc đời của Thiếu tướng ... thật đáng làm gương sáng cho tất cả thế hệ sau – Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Cựu Tư lệnh Không quân, Quân đội Việt Nam Cọng Ḥa.

 

·    Tôi phải chào thua sự phân tích các chứng liệu thật rành mạch và sâu sắc dưới một nhăn quan sáng suốt và thấu đáo, một óc phê phán công bằng và can đảm - Học giả Lăng Nhân Phùng Tất Đắc.

 

·    Các sự kiện mà ông Đỗ Mậu đưa ra trong sách của ông, theo tôi, đă dựa trên những tài liệu chính xác ... đúng về phương diện sữ liệu, tôi thấy cuốn sách đó giá trị - Cựu Trung tướng Vĩnh Lộc, Quân đội Việt Nam Cọng Ḥa.

 

·    Ông Đỗ Mậu đă xuyên tạc quá nhiều, đă bịa đặt quá nhiều và đă nói sai quá nhiều ... Câu hỏi được đặt ra: cán bộ văn hóa nào đă viết hộ những ḍng chữ đó cho ông Đỗ Mậu ? Nhiều người thay v́ t́m đọc Việt Nam Máu Lữa Quê Hương Tôi, đă t́m đọc tờ Văn Nghệ Tiền Phong, và đă có được cái nh́n chính xác về cuốn sách ấy - Luật sư Nguyễn văn Chức, Tông Thư kư Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

·    Một tác phẩm với ưu điểm của một bản án lịch sử nhất trí, rơ ràng, khúc chiết, với những lư lẽ thật sắc bén, những lư do thật chặt chẽ, giá trị, căn cứ trên những tài liệu chính xác, những chứng nhân, nạn nhân đương thời, có uy tín mà thật tâm phụng sự đất nước đă quá rơ không ai có thể phủ nhận được - Luật gia Nguyễn văn Lượng, Cựu Bộ trưởng Tư pháp chính phủ Ngô Đ́nh Diệm, 1963.

 

·    Trung dũng đạo đức như Quan Vân Trường vẫn có kẻ thù, th́ tác giả Hồi kư Chính trị nầy không sao tránh được sự khen chê trong dư luận. Nhưng cái phong thái thành khẩn, kiên cường, nói thẳng, nói thật trong tập Hồi kư cho ta thấy tác giả đă tiên liệu điều đó một cách can đảm – Cư sĩ Nguyễn Long Thành Nam, Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Phật giáo Ḥa Hảo, Dân Xă Đảng hải ngoại.

 

·    Ông Mậu đă công khai khẳng định rằng ḿnh sẵn sàng gia nhập đảng Cọng Sản để kháng thực dân. Không lạ ǵ khi ông Mậu phản bội ông Ngô Đ́nh Diệm. Lại càng không ngạc nhiên chi hết khi thấy ông mạt sát Công Giáo, bằng hết mọi thứ chữ nghĩa mà ông có, hoặc t́m ṭi tọc mạch để cớ cho được chửi, hoặc do người khác xúi, xậm xụt cho để mà chửi mướn, bới mượn. Tất cả cái “đại bộ phận” kia đích thực là một cái “hầm hell”, đầy ự huyết nhân và hoa hào lộng ngữ, mà cuốn Việt Nam Máu Lữa Quê Hương Tôi của ông Đỗ Mậu chỉ là cái loa phóng thanh của mơm ṿi rồng Cựu Xà, nhả phun những khói lữa lưu huỳnh, đôi lúc có màu khói pháo bông để giảm bớt tiềm lực chống Cọng, nhưng rất ư là công kích, thóa mạ hết ga, toàn thể Giáo Hội Công Giáo, nhất là Ṭa Thánh Vatican – Linh mục Vũ Đ́nh Hoạt.

 

·    Tôi được biết rằng họ đă hội họp nhau và sẽ tung chiến dịch đả kích Anh. Tôi rất kính phục ḷng can đảm của Anh khi có quyết tâm viết một hồi kư như vậy. Mặt khác, xin Anh ghi nhận là Anh sẽ không đơn độc trong việc ứng phó với các lời đả kích và chụp mũ của những ng ười cuồng tín không chấp nhận sự chỉ trích của người khác - Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Cựu Giáo sư Học viện Quốc Gia Hành Chánh.

 

·    Hồi kư của tiên sinh là hồi kư viết thay cho cả dân tộc. Nếu có thiếu sót hay sai lầm về chi tiết, chẳng qua đó cũng là lỗi của một con én không đủ sức đem lại cả một mùa Xuân - Kỹ sư Ngô Trọng Anh, Cựu Bộ trưởng Công Chánh, chính phủ Phan Huy Quát, 1965.

 

·    Sách có cả chiều sâu – đưa ra những kết luận táo bạo - lẫn chiều rộng – đan bện sử, địa, vấn thành một khối chặt chẻ ... Rơ ràng là ông đă thành công trong việc làm sáng tỏ nguồn gốc của chế độ nhà Ngô, và bản chất phi dân tộc của chế độ đó - Thạch Đăng, Biên tập viên Tạp chí Đất Việt, Canada.

 

·    Với Hoành Linh Đỗ Mậu, do những đặc điểm có lợi thế riêng nên đă có cách nh́n, cách nghĩ khá độc đáo và phần nào xác thực ... Mặc dầu có nhiều hạn chế do cách nh́n cách nghĩ xuất phát từ lập trường chống Cọng thâm căn cố đế, nhưng hồi kư của Đỗ Mậu vẫn vạch ra được những sự thật sinh động về các sự kiện, các lực lượng chính trị, các tôn giáo đảng phái, những bộ mặt chính khách, tướng tá tiêu biểu trong chính trường miền Nam ... So với số tác giả cùng hoàn cảnh, hồi kư của tướng Đỗ Mậu ra đời tương đối chậm (in năm 1986, in tiếp năm 1987), có lẽ v́ thế ông ta có điều kiện suy gẫm kỹ hơn, nh́n nhận mọi sự việc tương đối sát thực tiễn nên ông đă lư giăi nguyên nhân thất bại tuy chưa đầy đủ nhưng có thể nói là đă gần sự thật - Nhà Xuất bản Công An Nhân Dân - Tâm sự Tướng Lưu Vong, 1991, Lời Nói Đầu (in lại có sữa chữa, thêm và bớt ngoài ư muốn và hiểu biết của tác giả).

 

·    A big book, this 1286-page autobiography of the well-known former ARVN general ang GVN minister and vice-premier is also a detailed history of the Vietnamese first republic. There is a great deal of historical analysis here in addition to recounting of events. For instance, Do Mau is exceedingly hard (provocative even) on Catholicism and its influence on Vietnamese culture – Douglas Pike, Institute of East Asian Studies, University of California Berkeley, California.

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 
 

<<  First   

 <  Previous

Next  >

  Last >>
 

Design by GDOL - 2008