MỤC LỤC

 

 

 
 

 

   Lời Giới thiệu của NXB

   Lời Mở đầu

 * * *

Chương 01

Chương 02

Chương 03

Chương 04

+ H́nh ảnh 1

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

 

THƯ MỤC

PHỤ LỤC

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E

Phụ lục F

 

+ H́nh ảnh 2

 

* * *

 

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Đó là một thời kỳ đầy đau thương của đất nước. Đó là khi người Pháp nhân danh nền văn minh Thiên Chúa giáo để “khai hóa”, xâm lăng và đô hộ đất nước Việt Nam cho đến ngày nay, khi người Cộng Sản nhân danh cách mạng vô sản chuyên chính để “giải phóng”, khống chế và bạo quản dân tộc Việt Nam.

Tôi đă sống một giai đoạn của thời kỳ đó không những như một nhân chứng mà c̣n may mắn được tham dự tích cực vào một số biến chuyển và hoạt động sát cánh với một số nhân vật lịch sử. Trên con đường ba mươi năm sống và hoạt động đó, tôi chỉ có một tâm nguyện: ấm no và an vui cho đồng bào.

Nhưng tâm nguyện đó không thành tựu v́ trên quê hương tôi đau thương vẫn c̣n đó, nghèo khổ vẫn c̣n đó. Các bậc đàn anh của tôi, đồng chí và bằng hữu của tôi cũng đă không thực hiện được hoài băo của đời họ. Tất cả, từ những người có ḷng nhất đến những người tài ba đảm lược nhất đều đă thất bại, dù trong cuộc hành tŕnh hùng tráng và bi thiết này, không biết bao nhiêu người đă hy sinh gục ngă.

Quyết định viết hồi kư được khơi nguồn từ ư muốn đi t́m những nguyên nhân lớn nhất, thực nhất của cái thảm trạng mà ngày nay cả dân tộc ta phải nhận chịu, dù những nguyên nhân đó có làm đảo lộn những nề nếp suy nghiệm cũ và làm lung lay những đánh giá lịch sử đă được một số người hài ḷng công nhận. Những nguyên nhân này được cố gắng trang trải như một bài học lịch sử để từ đó và do đó, hy vọng những lớp người đang đi tới sẽ tránh được những vết xe đổ đă nghiền nát bao nhiêu trang sử hiện đại dân tộc.

Cuốn sách này được chia làm ba phần tổng quát. Phần thứ nhất nói về thời kỳ thơ ấu và thanh niên. Phần thứ hai, về giai đoạn mấu chốt nhất của lịch sử cận đại: chín năm của nền Cộng Hoà đầu tiên của đất nước. Và phần chót, về hậu quả bi thảm của một chế độ phi dân tộc.

V́ là hồi kư chính trị của một cá nhân nên các sự kiện có thể thiếu sót do tính chất phức tạp của các biến cố, nhưng chắc chắn là xác thực. Các suy nghiệm cũng vậy, đôi khi chủ quan nhưng luôn luôn nghiêm chỉnh v́ chúng bắt nguồn từ và kết tụ về một quy luật đặc thù của lịch sử Việt:

HỄ ĐĂ PHI DÂN TỘC
TH̀ THẾ NÀO CŨNG PHẢN DÂN TỘC

Điều này đă được chứng nghiệm rơ ràng khi suy giải trách nhiệm của những người nắm chức vụ lănh đạo Việt Nam trong 30 năm qua. Người th́ đến giờ hấp hối c̣n ước mong được gặp Các Mác, Lê-nin bên kia thế giới, người th́ muốn nối dài biên giới Hoa Kỳ từ Alaska đến sông Bến Hải, người th́ đào nhiệm bỏ ngũ khi Hoa Kỳ ngưng viện trợ “chống Cộng”…

Tất cả đă không có căn bản dân tộc nên đă làm khổ đau dân tộc.

V́ vậy, nếu cuốn sách nhỏ này, với văn phong bộc trực và vơ biền của một người lính già, với tâm t́nh thô thiển nhưng chân thành của một người dân xa nước, mà khắc đậm thêm được quy luật lịch sử đó trong ḷng người đọc, th́ tác giả thấy ước vọng của ḿnh có thể trở thành hy vọng về một tương lai tươi sáng cho đất nước.

Cuối cùng tác giả muốn bày tỏ ḷng tri ân đến các bậc đàn anh, các thân hữu đă khuyến khích, bổ khuyết, giúp ư kiến và tài liệu giá trị rất khó t́m ở hải ngoại, cũng như đă yểm trợ phương tiện ấn loát và tài chánh để cuốn sách này được h́nh thành.

Trong phần Phụ Lục ở cuối sách, tác giả mạn phép trích dẫn ư kiến của 100 nhân vật, tổ chức Việt Nam đă đăng trên các sách báo và một số thư từ các bằng hữu đă viết riêng. Việc này theo thường t́nh là thất lễ bởi đă  không xin phép trước, nhưng tin quư vị sẽ sẵn sàng tha thứ bởi v́ tác giả trộm nghĩ rằng các suy nghiệm can đảm và chân thành của quư vị không những chỉ có giá trị cho riêng cá nhân tác giả mà c̣n cho rất nhiều người khác. Bây giờ cũng như mai sau.

 

                                             Hải ngoại, Trọng Đông năm Ất Sửu (1985)

                                                              Hoành Linh Đỗ Mậu

 

 
 

<<  First   

 <  Previous

Next  >

  Last >>
 

Design by GDOL - 2008