MỤC LỤC

NHÓM H̀NH ẢNH 1

 
 

 

   Lời Giới thiệu của NXB

   Lời Mở đầu

 * * *

Chương 01

Chương 02

Chương 03

Chương 04

+ H́nh ảnh 1

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

 

THƯ MỤC

PHỤ LỤC

Phụ lục A

Phụ lục B

Phụ lục C

Phụ lục D

Phụ lục E

Phụ Lục F

 

+ H́nh ảnh 2

 

* * *

 

 

 

Alexandre De Rhodes (Đắc Lộ)

1593-1660

 

“Tôi tin rằng v́ nước Pháp ngoan đạo nhất trong tất cả các vương quốc nên sẽ cung cấp cho tôi nhiều quân lính để đi chinh phục toàn thể Đông Phương, và tôi sẽ t́m ra phương cách để thu dụng nhiều Giám mục và Giáo sĩ người Pháp cai quản các nhà thờ mới nầy”

Helen B. Lamb: Vietnam’s Will to Live, 1985, trang 38 và 39

 

“Việt Nam: Đây là một vị trí cần phải chiếm lấy và khi chiếm được vị trí nầy th́ thương gia Âu châu sẽ t́m được một nguồn lợi nhuận và các tài nguyên phong phú”

Nhà Xuất bản Khoa học: Lịch sử Việt Nam, 1976, trang 304

 

 

Pierre Joseph Georges

Pigneau de Béhaine (Cha Cả)

1741-1799

 

Vị Giáo sĩ thừa kế và thực hiện ư đồ của Đắc Lộ, người đở đầu cho Nguyễn Ánh và sau nầy dẫn Hoàng tử Cảnh đến bệ kiến vua Louis XVI

để xin quân viện và kư Hiệp ước Versailles

(28-11-1787), hiệp ước đầu tiên bán nước

Việt Nam cho thực dân Pháp

 

 

Georges Thierry d’Argenlieu

1884-1964

 Cựu tu sĩ Công giáo gịng Carmélite, Đô đốc Hải quân, Cao ủy đầu tiên của thực dân Pháp tại Đông Dưong

 

 

Kỳ Ngoại Hầu Cường Để

1882- ?

 Biểu tượng tinh thần của các nhóm chính trị Việt Nam chống Pháp nhưng thân Nhật trong thập niên 40’

 

 

Tổng Giám mục Trịnh Như Khuê

Chịu trách nhiệm Giáo phận Hà Nội từ năm 1954

 

Giám mục Phạm Ngọc Chi

Người đă van xin Đại tá Vanuxem đừng rút quân Pháp khỏi Bắc Việt. Sau 1954, cai quản Giáo phận Đà Nẳng, phụ tá cho Cố vấn Chỉ đạo Ngô Đ́nh Cẩn trong đảng Cần Lao tại miền Trung

 

Đại tá LeRoy

 Tư lệnh Quân đội Công Giáo B́nh Đại (Bến Tre, Kiến Ḥa), lực lượng thân binh của Quân đội Pháp, đang phủ dụ các Bà Xơ

 

Các ông Hồ Chí Minh, Trựng Chinh, Vơ Nguyên Giáp và Trung tá A. Peter Dewey,

Trưởng nhóm 7 người O.S.S. (Office of Strategic Services). Dewey bị Việt Minh bắn nhầm trên đường ra phi trường tại Sài G̣n (1945) và là quân nhân Mỹ tử nạn
đầu tiên tại Việt Nam

 

Đại tướng Vơ Nguyên Giáp (1912 –        )

Thành lập Đội Vơ trang Tuyên truyền 34 người tại chiến khu Bắc Việt ngày 22-12-1944 và chỉ huy Quân đội Nhân dân trong hai cuộc chiến tranh chống lại quân đội viễn chinh Pháp và Mỹ sau nầy.

Giáo chủ Cao Đài Phạm Công Tắc (1893-1956)
 và đội Hộ Vệ Quân trước Ṭa Thánh Thất tại Tây Ninh

 

Tướng Trịnh Minh Thế

Tư lệnh Quân đội Quốc gia Liên Minh Cao Đài

Bị tử nạn bí mật tại Cầu Chử Y (1955) Sài G̣n trong lúc  giao tranh với lực lượng vơ trang B́nh Xuyên

 

 

Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm đang đón tiếp Hồng Y Agagianan tại Sài G̣n (1959) nhân dịp Ṭa thánh Vatican nâng nhà thờ Đức Bà lên hàng Vương Cung Thánh Đường

 

Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, ngồi giữa Đại sứ Trần Văn Chương và Thượng Nghị sĩ Henry Cabot Lodge, trong chuyến công du Hoa Kỳ (1957)

 

 

H́nh nộm Cựu hoàng Bảo Đại trong chiến dịch hạ nhục do chính phủ Ngô Đ́nh Diệm tổ chức trong cuộc Trưng cầu Dân ư ngày 23-10-1955

 


Cuộc biểu t́nh vĩ đại tại Sài G̣n năm 1947 yêu cầu
Cựu hoàng Bảo Đại (đang ở Hồng Kông) hồi hương chấp chánh

 

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam trong một
buổi lễ tuyên thệ tại mật khu ở miền Nam vào đầu thập niên 60’
 

 

Tướng Lê Quang Vinh

(biệt danh Ba Cụt)

Chỉ huy một lực lượng vơ trang Ḥa Hảo chống cả Việt Minh lẫn Pháp, trước Ṭa án Quân sự Cần Thơ năm 1956.  Từ chối không chịu phép Rửa Tội của Công giáo.

Do đó, bị bác đơn xin ân xá nên bị chặt đầu và tử thi bị chặt nhỏ đem dấu biệt tích

 

 

Các Thượng tọa Thích Hộ Giác, Thích Thiện Minh Thích Trí Quang
(từ trái qua phải)
 

Tăng Ni và đồng bào Phật tử đang đấu tranh cho Tự do Tín ngưỡng và Công bằng Xă hội trong Mùa Pháp nạn 1963

 

 

Ḥa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền

Ngô Đ́nh Diệm và để thức tỉnh cấp lănh đạo chế độ sớm hồi tâm

 

Ngày 2-11-1963, một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến chiếm được Dinh Gia Long.
Đông đảo dân chúng thủ đô ào ạt đến xem để khích lệ và hoan nghênh anh em quân độ
i
 

Thanh niên và sinh viên thủ đô hân hoan chào mừng Trung tướng Trần Văn Đôn trên đại lộ Thống Nhất, Sài G̣n.

 

 

Trụ sở Báo chí gia nô của chế độ Ngô Đ́nh Diệm bị dân chúng thủ đô đập phá, và các tàn tích bị quẳng đầy đường phố

 

  

Hội Đồng Quân Nhân Cách MạngChính phủ Lâm Thời
ra mắt đồng bào và báo chí ngày 6-11-1963 tại tiền đ́nh Bộ Tổng Tham mưu

 

Tác gỉa (trái),
Trung tướng Dương Văn Minh
và Trung tướng Tôn Thất Đính
ngay sau ngày cách mạng 1-11-1963

 

Thượng tọa Thích Huyền Quang đọc diễn văn chào mừng quan khách trong lễ khai mạc Đại hội Phật giáo Thống nhất đầu tiên vào năm 1964.  Tác giả ngồi ở hàng thứ nh́, bên trái

 


 

 

Cuộc họp báo đầu tiên của Chính phủ Cách mạng Lâm thời ngày 6-11-1963.

+ Từ trái sang phải: Trung tướng Tôn Thất Đính, Bộ trưởng Nội Vụ; Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ, tác giả và Ngoại trưởng Phạm Đăng Lâm.

+ Hàng thứ nh́: Bộ trưởng Kinh tế Âu Trường Thanh, Bộ trưởng Tài chánh

Lưu Văn Tính, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Lưu Thành Cung, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Hoàng Hộ và Bộ trưởng Y tế Vương Quang Trường

 

Họp báo với Trung tướng Nguyễn Khánh ngay sau cuộc Chỉnh lư ngày 30-1-1964

 

 

Thủ tướng Trần Văn Hương tŕnh diện Nội các với Quốc trưởng Phan Khắc Sửu
 

Tổng thống Đệ nhị Cọng ḥa Nguyễn văn Thiệu trong một buổi kinh lư tại Quân Đoàn I

 

 

 

 
 

<<  First   

 < Previous

Next  >

  Last >>
 

Design by GDOL - 2008