Thứ Năm, 22, tháng Hai, 2018
 
 
 
 
CÀI ĐẶT UNICODE

Toan bo webste Giaodiemonline su dung bo ma Unicode-dung san. Vi vay, de xem duoc tieng Viet tren website Giaodiemonline, may cua ban phai co nhung font Unicode co ban nhu : Arial, Tahoma, Times New Roman, Verdana.

Neu ban khong xem duoc tieng Viet trong website cua Giaodiemonline vui long theo cac buoc duoi day de Cai dat font Unicode tren may cua ban, tat ca viec cai dat nay chi mat cua ban khoang chung 5 phut :

1. Ban click vao day de tai file Setup font Unicode ve may cua ban.

2. Ban chay file Setupuni.exe ban vua tai ve may.

Chu y : Neu may ban la Window XP, Window 2000, Window 98Me, Window NT4.x, Window 2003 thi ban khong can phai ban tam ve phan giup do nay. Mot so may Window 98 hoac Window 98SE co the chua co Font Unicode va hi vong trang nay giup duoc ban !

 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |